نگهداری یا تعمیرات پیشگیرانه چیست؟

10 / 10
از 1 کاربر

روشی است منظم جهت تعمیر و نگهداری از تجهیزات،که طی آن بوسیله بازرسی های فنی و دقیق جهت کاهش خرابی های از پیش تعیین نشده ،تحت نظارت قرار گرفته تا از توقفات اضطراری و از قبل تعیین نشده پیشگیری به عمل آید که در اصطلاح به آن PM گفته می شود که مخفف preventive maintenance می باشد که همانطور از معنی آن مشهود است یعنی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه، لذا با داشتن یک نظام PM سلامت می توان در پیش بینی هزینه های مالی و قطعات یدکی و تامین آنها با هز ینه ها و زمان کمتر و پیش بینی مدت زمان توقف خط تولید را تعیین نمود در این نظام سلامت با ایجاد یک آرشیو از مدارک فنی از تجهیزات و خرابی ها و زمان تعمیرات می توان به حد قابل توجهی در افزایش کیفیت تولید و کاهش هزینه ها اقدام نمود لیکن با تشویق پرسنل مبنی بر ثبت گزارشات و پیشنهادات تحول عظیمی را در اصلاح و بهبود مستمر در سطح کیفیت تولید خواهیم دید و کاهش هزینه و انگیزه کار را نیز در افراد بیشتر شاهد خواهیم بود 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :