الکتریکال

123مجموع 19 محصول
امرجنسی کلید فرمان امرجنسی کلید فرمان وظیفه عملکرد سریع قطع برق جرثقیل در هنگام بروز حوادث احتمالی
قطع کن بالابری قطع کن بالابری این قطع کن حفاظتی حد بالا و پائین ارتفاع قلاب جرثقیل را تنظیم می کند
خط برق کابلی خط برق کابلی این نوع خط معمولا برای حرکت ترولی یا عرضی جرثقیل مورد استفاده قرار می گیرد
قطع کن ضدتصادم قطع کن ضدتصادم این قطع کن حفاظتی در واقع جلوگیری از برخورد دو جرثقیل می کند
123مجموع 19 محصول