اینورتر

با اینورتر یا درایوها که در کیلو وات های مختلف ساخته شده اند می توانیم در جرثقیل ها با بدست گرفتن تغییرات در فرکانس،کنترل سرعت را در دست بگیریم 

1مجموع 2 محصول
اینورتر اینورتر با اینورتر یا درایوها که در کیلو وات های مختلف ساخته شده اند می توانیم در جرثقیل ها با بدست گرفتن تغییرات در فرکانس،کنترل سرعت را در دست بگیریم
1مجموع 2 محصول