جرثقیل تک پل

از دیگر انواع جرثقیل ، جرثقیل تک پل می باشد که این جرثقیل های تک پل محدویت تناژ را دارند و در تناژ های پائین مرقوم به صرفه می باشند

1مجموع 3 محصول
1مجموع 3 محصول