جرثقیل ستونی

 با استفاده از این سیستم ،هر بخش از کارخانه به تنهایی دارای تجهیزات جابجایی قطعات خواهد شد و زاویه چرخش از 180 درجه تا 360 درجه قابل تغییر خواهد بود

1مجموع 1 محصول
ستونی ستونی با استفاده از این سیستم ،هر بخش از کارخانه به تنهایی دارای تجهیزات جابجایی قطعات خواهد شد و زاویه چرخش از 180 درجه تا 360 درجه قابل تغییر خواهد بود
1مجموع 1 محصول