چرخ

در هر جرثقیل با توجه به تناژ جرثقیل و شرایط کارکرد و محیط کار و شرایط نصب از انواع چرخ ها استفاده می شود

1مجموع 3 محصول
1مجموع 3 محصول