کلگی ، کالسکه

گلگی ها که به همان راهبر جرثقیل ها معروفند در واقع تکیه گاه های  پل های جرثقیل و حرکت محوری (طولی) را بر عهده دارند

1مجموع 3 محصول
کالسکه کالسکه در واقع ساختار وینچ یا همان بالابر که به همراه حرکت عرضی(ترولی) در یک سازه قرار می گیرد را کالسکه می گویند
1مجموع 3 محصول