طریقه بستن سیم بکسل

10 / 10
از 1 کاربر

اگر بخواهیم انتهای سیم بکسل را بوسیله دو پا یا گرپی جهت حمل بار بصورت حلقه ببندیم به صورت شکل زیر اقدام می کنیم. 

 

 ونیز اگر بخواهیم انتهای سیم بکسل را جهت حمل بار بصورت حلقه ببافیم به صورت شکل زیر عمل می کنیم 

 

 

 

 طریقه بستن انتهای سیم بکسل روی گوه 

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :